Stam

De Stam, bij andere groepen ook wel 'Loodsen', zijn jong volwassenen van 17 jaar en ouder. De Stam heeft geen leiding, wel kiezen ze een adviseur die ze met raad en daad bijstaat. De Stam bepaalt zijn eigen activiteiten en taakverdeling.

De Stam vaart met een zeeschouw, de Aphrodite, ook voor velen buiten de Stam het mooiste schip van de Maasgroep. Veel van de activiteiten draaien om het varen met- en onderhouden van dit schip. Niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde ambitie om altijd met de boot bezig te zijn.


Veel Stamleden nemen ook een rol op zich binnen de vereniging. Sommigen zijn leiding bij de welpen, anderen ondersteunen bij gezamenlijke activiteiten of zomerkampen, of pakken één van de vele technische uitdagingen op waar een waterscoutinggroep voor komt te staan. De Stam heeft een eigen voorzitter, secretaris en een penningmeester en wie daarin geïnteresseerd is neemt ook deel aan de Groepsraad, het leidingoverleg, van de Maasgroep.


Kortom,