Maasgroep 18





Over de Gouden Acht

Lang, lang geleden, Scouting net was overgewaaid uit Engeland, kregen Scoutinggroepen geen naam maar een nummer. Zo begon de Maasgroep als Troep 8. Een paar jaar later bleek dat er helemaal verkeerd genummerd was en zo werden "we" Troep 18. Er kwam een verenigingsblaadje en dat werd "de Oude Acht" gedoopt, verwijzend naar de oude naam.

De groepsnaam veranderde nog twee keer. 'Troep' klonk misschien toch te rommelig en werd Groep 18. En in 1935, na een fusie met een andere groep, werd het Maasgroep 18.

De Oude Acht verdween uiteindelijk van het toneel. Maar geen logischer naam dan "De Gouden Acht" toen deze website ter ere van het 100-jarig jubileum verscheen. Over de groepsnaam valt meer te vertellen, maar dat is allemaal al gedaan in het boekje "18 Haalt Op". Geen toegang tot de link? Wordt Vriend!

Nu is in ieder geval de naam van het Maasgroep archief verklaard.


Waarom is de Gouden Acht niet vrij toegankelijk?

Twee redenen: privacy en kosten. We vinden het beter dat zowel foto's van vroeger als nu niet zomaar op straat liggen. Een deel van het oude materiaal is ook onder die voorwaarde aan ons gegeven. En we proberen de moderne privacy regels te respecteren. Iedere ouder kan verzekerd zijn dat fotos van zijn of haar kinderen bij de Maasgroep zorgvuldig behandeld worden.

Kosten is een andere. Het was ooit normaal dat je na een kamp foto's kon nabestellen voor bijvoorbeeld een gulden per stuk. Dat gaf extra werk voor de leiding en meestal werd er op toegelegd, door rekenfoutjes of doordat sommige bestellingen niet opgehaald werden.

Nu is het allemaal veel makkelijker en zijn er meer en betere foto's, hoewel dat een beetje afhangt van wie er mee op kamp is. Maar voor de opslag en de internetverbinding maken we wel kosten. We vinden best redelijk de toegang te koppelen aan de "Vrienden van de Maasgroep", waarvoor je zelf de hoogte van de bijdrage mag kiezen!