De Matrozen

 

Inleiding

Scouting is opgebouwd uit verschillende leeftijdscategorieën, speltakken genaamd. Naarmate je bij een oudere speltak komt wordt de leiding steeds meer begeleiding (bij de Matrozen) totdat je bij de Stam alles helemaal zelf mag proberen. Explorers zijn jongeren tussen de 15 en de 18 jaar. Daar wij een watergroep zijn worden de Explorers bij ons Matrozen genoemd.
Bij de Matrozen heb je geen echte leiding meer maar heb je begeleiding. Je mag dus voor een (groot) deel zelf mee beslissen in en bedenken van je programma. Echter de matrozen begeleiding zal je daarbij helpen en eventueel sturen met ideeën en suggesties. Verder zullen ze de door de matrozen bedachte programma's ten alle tijden toetsen aan geldende normen, waarden en regels en waar nodig aanpassen dan wel bijsturen. Want hoewel het de bedoeling is dat ze de matrozen zelf aan de gang gaan met hun programma maken blijft de eindverantwoording, en dus de beslissing of het wel of niet zo doorgaat, bij de begeleiding liggen.

 

De matrozen

Zoals al gezegd zijn wij een watergroep wat betekent dat water en boten een centrale plek in ons programma innemen. 's Zomers zitten we veel op het water en 's winters moeten de zeilboot, een lelieschouw, waar je die zomer in gezeild hebt natuurlijk wel onderhouden worden. En hoewel zeilen en onderhoud voor de matrozen een groot gedeelte van de opkomst invult is er natuurlijk ook tijd voor sport en spel, binnen of buiten, in het bos of in een gymzaal.
's Winters gaan we namelijk een keer in de twee weken naar een gymzaal, om daar even uit te kunnen leven.

Ook de matrozen zijn net zoals de verkenners ingedeeld in bakken, waarbij elke bak zijn eigen boot heeft. We kennen echter maar 2 bakken bij de matrozen waarin iedereen in principe gelijkwaardig is. We kennen dus niet zoals bij de verkenners bootslieden en kwartiermeesters. Echter om dat je in bepaalde situaties voor, tijdens en na het varen een eindverantwoordelijk nodig hebt is in iedere bak 1 persoon aangewezen als verantwoordelijk man/vrouw voor de boot van de bak.

 

Opstellen, installatie en groeten.

Hoewel de matrozen in principe ook elke week behoren op te stellen komt het er in de praktijk op neer dat ze alleen opstellen bij groepsactiviteiten zoals bv kerstviering. Ook het dragen van een uniform laten zij echter vaak achterwegen. Het matrozen uniform bestaat netzoals bij de zeeverkenners uit een blauwe Zeeverkennersblouse, een blauwe spijkerbroek, de tok (een soort Matrozenpet), je insignes en een groepsdas. Alhoewel bij de tok dient opgemerkt te worden dat de matrozen deze eigenlijk niet dragen. Ook de installatie loopt bij matrozen, net als overigens bij de stam en leiding, anders dan bij de jeugd onderdelen. Ben je een aantal weken geweest om te kijken en bevalt het je dan kan je aangeven dat je lid wil worden en dus contributie moet betalen. In principe op het moment dat je dan contributie betaald heb ben je geïnstalleerd en gerechtigd het scouting/maasgroep uniform te dragen. En 'officiële' installatie met wetten, beloftes etc. laten we bij de matrozen meestal achterwegen.

 

Kampen en andere bijzondere activiteiten

Het hoogtepunt van het jaar is natuurlijk het zomerkamp. Deze is standaard de eerste twee weken van de zomervakantie van de basisschool.

De Matrozen gaan elk jaar een aantal maal een (lang) weekend weg. Vaste prik zijn in iedergeval het Paasweekend en het Pinksterweekend. Andere mogelijke weekenden zijn bijvoorbeeld Pasen of het 1e weekend van de herfstvakantie. Je krijgt hier in ieder geval ruim op tijd bericht over, zodat je er rekening mee kan houden.

Andere hoogtepunten zijn de 24-uurs-race en de 18-uurs-race. Dit zijn zeilwedstrijden, waarin het de bedoeling is om in resp. 24 of 18 uur zoveel mogelijk rondjes te zeilen. De 24-uurs-race wordt gezeild rond juli op de Bergsche Voorplas en is een wedstrijd van de watersportvereniging Aegir, dus niet alleen voor scouting boten. De 18-uurs-race wordt in september gehouden op de Kralingse Plas. Dit is een gebeuren voor alleen Scoutinggroepen.

Feestdagen waarbij alle leden van de Maasgroep aanwezig mogen zijn, zijn o.a.:
* Baden-Powell-dag (dit is de man die de fundamenten voor het scoutingspel gelegd heeft), de zaterdag het dichtst bij 22 februari, dan wordt meestal een groot gezamenlijk spel gedaan.
* Kerstmaaltijd met een spel.
* Het groepsweekend of de groepsmiddag
* Nieuwjaarsreceptie, een gelegenheid voor alle leden, oud-leden en ouders.

Matrozen die 18 zijn mogen 'overvliegen' naar de Stam in september. Op de dag van het overvliegen krijgen we eerst verkenners over die 15 geworden zijn, hiervoor moeten we iets leuks verzinnen. Daarna heeft de Stam iets bedacht waarbij de oudste matrozen zich mogen bewijzen dat zij het waardig zijn om naar de stam te gaan.

 

Opkomsten & vakanties

De opkomsten van al onze speltakken vinden plaats op zaterdag. Voor de matrozen is dit zaterdagmiddag van 13:30 tot 17:30. Iedereen is echter in principe vanaf 12:00 uur welkom. Op zaterdagen die in de vakanties vallen draaien we niet altijd matrozen. De matrozen krijgen eens in de zoveel tijd (,lees gemiddeld 6-8 weken,) een programma briefje mee waarop de bijzonderheden voor de komende periode staan vermeld zoals bv vakanties, kampen, bijzondere opkomsten. Mocht je denken 'dit lijkt me wel wat' of wilt je gewoon nog wat nadere informatie kom dan gerust eens op zaterdag langs om te kijken. Het is wel verstandig vooraf even kontakt met ons op te nemen om te kijken of er een opkomst is en of dat er voor de komende zaterdag eventueel een andere opkomst tijd/locatie gepland is.

Vind ons ook op :

Bezoek ons op Facebook